•  

Tyvärr har R2M inga lediga tjänster just nu på Uptrail

Om R2M

På R2M jobbar vi med specialistkonsultation inom Java-baserad teknik och Microsoft.NET med fokus på systemutveckling och integrationslösningar. Vi har ett långvarigt partnerskap med Red Hat, Oracle, Microsoft och GitHubs enda nordiska partner.

Vi är experter på att integrera system med varandra och på att exponera tjänster och data mot tredje part. Integrationsvärlden går idag igenom stora förändringar där vi ser ett skifte från komplexa proprietära produkter till lättviktiga integrationslösningar baserade på API:er och Microservices. Fler och fler av lösningarna blir dessutom molnbaserade.

Vi är experter på att utveckla avancerade webblösningar baserade på moderna ramverk. Med de komplexa webblösningar som tas fram idag krävs att man vet hur man ska strukturera sina applikationer för att få dem underhållbara och testbara.

Vi är experter på att skapa förutsättningar för effektiv utveckling och förvaltning. Devops handlar dels om tekniska förutsättningar för automatisering men även om hur människor samarbetar mellan olika discipliner. Vi har lång erfarenhet både av att jobba i och av att stötta organisationer i förändring mot devops.

Vi tror på principerna bakom öppen källkod och vi är övertygade om att man med ett öppet arbetssätt kan skapa större värden både för sig själv och för sina kunder. Vi delar med oss av och är öppna med vår kunskap oavsett om det gäller presentationsmaterial eller kod som vi har tagit fram.

"Would you like to know more?"