•  

Tyvärr har AstaZero inga lediga tjänster just nu på Uptrail

Att arbeta på AstaZero

AstaZero är en högteknologisk testanläggning för utveckling av aktiv trafiksäkerhet och självkörande fordon. Anläggningen bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter och ska fungera som en öppen, internationell plattform för alla berörda parter såsom fordonstillverkare, underleverantörer, myndigheter, vägagenter, universitet och tekniska institut och högskolor. AstaZero är en anläggning i världsklass och erbjuder en rad tjänster med ett kundgränssnitt som kännetecknas av högsta servicenivå, effektivitet och professionalism. Namnet AstaZero anspelar på bolagets koppling till nollvisionen i trafiken; inga människor ska förolyckas i trafiken, en vision som utvecklingen av aktiv säkerhet och självkörande fordon kan hjälpa till att möjliggöra i framtiden. AstaZero ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola.