•  

Systemarkitekt till Handelsbanken

Detta jobb är inte aktivt och går därför inte att söka. Vill du bli tipsad när något liknande kommer upp?

  • Duktiga och roliga kollegor
  • Intressanta projekt
  • Eget ansvar
  • Arbete i team
  • Karriärmöjligheter
  • Centralt kontor
Rollen för dig

Som systemarkitekt inom Handelsbankens avdelning International Services arbetar du med utveckling och förvaltning av internationella centrala system och du, tillsammans med grupperingen, stödjer IT enheter i utlandet. Du deltar i projekt och utredningar relaterat till ett antal kritiska system kopplat till kärnbankslöningar och data-analys samt deras integration mot centrala komponenter utifrån respektive lands lokala systemflora. Arkitekturlösningarna som du identifierar, initierar och rekommenderar skall vara applicerbara internationellt och du ansvarar för att de når eftersträvansvärd flexibilitet, långsiktighet och kostnadseffektivitet.

I rollen interagerar du med verksamheten och beställare både i Sverige och internationellt.

Utvecklas du, utvecklas banken - här har du möjlighet att påverka utvecklingen för både dig själv och den globala banken i rollen som systemarkitekt!

Om Handelsbanken

Handelsbanken är Nordens mest internationella bank. Att vi har över 400 kontor i Sverige och bankkontor i runt 20 länder i världen gör oss mer tillgängliga än någon annan bank i Norden.

Grundstenen hos oss är bankkontoret. Den absoluta nyckeln till vår utveckling och lyckade resultat är våra medarbetare. Hos oss tar du egna initiativ, eget ansvar och fattar egna beslut. Du är med och påverkar både verksamheten och din utveckling. Utvecklas du, utvecklas banken. Handelsbanken är en trygg arbetsgivare med goda villkor för sina anställda. Mer om oss på www.handelsbanken.se.

“Utvecklas du, utvecklas banken”
Vem är du och hur ser din vardag ut?
  • Du har goda kunskaper inom mjukvaruarkitektur och design av lösningar; där arbetet är i linje med både regelverk och koncernarkitektur.
  • Du förstår kravställning och behovsaggregering relaterat till en kontinuerlig dialog med verksamheten samt en erfarenhet av att stötta utvecklare i rollen som arkitekt.
  • Du har förmågan att föra diskussioner på olika nivåer inom bolaget och kan koppla helheten till den systemmiljö där du är aktiv.
  • Det enkla är ofta det bästa och du kan bryta ner komplexitet till konkreta problemställningar och lösningar.

Har du en certifiering som IT-arkitekt ses det som meriterande, liksom en erfarenhet inom DB, datamodeller och betalningar likt SWIFT.

International services står för systemutveckling och förvaltning av internationella centrala system, förvaltningen finns på både IBM-I och Windowsplattformar. Din vardag består av att ha ansvar för målbild och helhet inom systemarkitektur, ex. framtagande av systemkartor. Du arbetar med utvecklingsteamet och innehar det arkitektoniska perspektivet, med fokus på kvalitet, skalbarhet, enkelhet och flexibilitet. Du designar lösningar och/eller tjänster som står sig väl relaterat till bankens IT regelverk och koncernarkitektur. Du blir specialisten relaterat till dessa system inom banken när det gäller möjligheter till förändring och innovativa lösningar!