•  

Tyvärr har Capgemini Sweden inga lediga tjänster just nu på Uptrail

Om Capgemini

Capgemini är en av världens största leverantörer inom konsult- teknik och outsourcingtjänster med mer än 200 000 anställda i över 44 olika länder. Vi har även en stark lokal förankring där vi agera strategisk partner till några av de största namnen i svenskt näringsliv. Vårt fokus är att effektivisera våra kunders verksamhet genom bland annat digitalisering och automatisering.

På den svenska marknaden är vi idag ca 2500 kollegor med lokalkontor från Sundsvall i norr, till Malmö i söder. Vår marknadsposition och globala kapacitet ger oss möjligheten att arbeta med de största kunderna i nyskapande och samhällsbärande projekt. Detta innebär unika karriärvägar för våra IT-konsulter. Vi drivs av intressanta samarbeten, att göra skillnad hos våra kunder och att skapa en arbetsplats där vi har kul tillsammans!