Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag: Projektledare - Sustainable Finance

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

För vår kund inom försäkringsbranschen söker vi en konsult för uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Inom ramen för initiativet Sustainable Finance, som drivs som ett gemensamt uppdrag ser vi behovet av en delprojektledare för Kapitalförvaltningen.  Stora delar av de förordningar som ska börja tillämpas 1/1 2022 inbegriper omfattande arbete som kommer att involvera olika delar av kapitalförvaltningen. Regleringen är även mycket komplex och kräver en kompetens både inom kapitalförvaltning och inom nu aktuell reglering. 

Uppdraget avser att planera, samordna, utföra, koordinera och kvalitetssäkra Kapitalförvaltningens arbete och säkerställa preliminärt nedanstående delar så att vi kan säkerställa att vi kan möta upp de nya informationskraven när förordningarna ska börja tillämpas den 1 januari 2022. Planering och upplägg av arbetet sker tillsammans med initiativledare för Sustainable Finance och vid behov med andra inom initiativet. 

 1. Hållbara produkter
 2. Nya informationskrav på bolagsnivå (enhetsnivå) avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
 3. KPI/Nyckeltal för försäkringsverksamhet i hållbarhetsredovisningen (art 8 Taxonomi)

1. Hållbara produkter 

Utökade informationskrav för artikel 8 (och 9) produkter enligt Disclosure samt enligt artikel 5 och 6 i Taxonomin

 • Webbplats; Beskriva de hållbara egenskaperna enligt struktur i RTS’er.
 • Förköpsinformation och Periodisk rapportering till kund enligt mallar i RTS; 
 • Kontakt med utvalda leverantörer för att utvärdera vilken information de kan tillhandahålla.  På vilket sätt kan vi ta del av informationen? Hur kan vi bearbeta informationen? Hur kan vi få in informationen i de fördefinierade mallarna? Hur agerar vi för det fall information inte finns tillgänglig. 
 • Beskrivning och urval av de miljömässiga och sociala egenskaper respektive produkt främjar. Beskrivning och urval av de indikatorer som används för att mäta hur man främjar de miljömässiga och sociala egenskaperna. Rapportering av hur främjandet av de miljömässiga och sociala egenskaperna uppnåtts. 
 • Beskriva bland annat tillgångsallokering, investeringsstrategi och linjering med taxonomin enligt fördefinierad mall.

2. Nya informationskrav på bolagsnivå (enhetsnivå) avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Principal adverse sustainablity impacts statement på webbplats (art 4 Disclosure) 20 indikatorer, 18 obligatoriska samt 2 ”valbara” utifrån ett angivet urval 

 • Kontakt med utvalda leverantörer för att utvärdera vilken information de kan tillhandahålla.  På vilket sätt kan vi ta del av informationen? Hur kan vi bearbeta informationen? Hur agerar vi för det fall information inte finns tillgänglig. 
 • Analysera vilka indikatorer som är mest lämpliga att redovisa för respektive bolag. 
 • Hur kan vi beskriva informationen enligt mallen i RTS’en på webbplatserna? Framtagande av texter och förslag på var ska informationen publiceras  etc?

2. KPI/Nyckeltal för försäkringsverksamhet i hållbarhetsredovisningen (art 8 Taxonomi)
Nyckeltal kring hur stor del av våra investeringar som är miljömässigt hållbara enligt taxonomin. 

 • Kontakt med utvalda leverantörer för att utvärdera vilken information de kan tillhandahålla.  På vilket sätt kan vi ta del av informationen? Hur kan vi bearbeta informationen? 
 • Hur ska vi presentera informationen i Hållbarhetsredovisningen? Upprättande av förslag på texter. 


Kompetenskrav:

 • Erfarenhet av kapitalförvaltningsverksamhet inom hållbarhetsområdet
 • Förmåga att snabbt sätta dig in i nya komplexa områden 
 • Vilja att arbeta operativt 
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Önskvärt:

 • Erfarenhet av att driva/delta i regulatoriska projekt
 • Kompetens inom hållbarhet

Uppskattas:

 • Erfarenhet av agila arbetssätt   

Kompetensnivå: 
Nivå 3  
Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor  

 

Startdatum: Snarast möjligt 

Avslut: 21-12-31 med sannolik förlängning fram till  2022-01-31.

Plats: Stockholm

Omfattning 50%

Språk: Svenska och Engelska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022