Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - Testansvarig

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Syfte med konsultintaget
Att säkra en testansvarig som tar fram teststrategi, testplan och övergripande testspecar, samt både själv som med hjälp av andra säkrar upp och utför planerad test av systemen som ingår i kundens projekt. Med ta fram menar vi den som kommer fram till och rekommenderar vilken strategi vi ska ha, vilka tester som behöver göras och sen även utför detta på bästa sätt själv och mha ex systemförvaltare.

Uppdraget går framförallt ut på att säkra så rätt kvalitet uppnås funktionellt utifrån de systemmässiga förändringar vi inför i god tid innan Go-Live 2021-12-12.

Arbetet innebär att:
• Granska krav och design så den går ihop, dvs kommer ge kvalitet och att den är testbar
• Ta fram en testplan genom att utgå från, men även anpassa, kundens teststrategi och projektets tidplan.
• Skriva testspecifikationer, bestämma och planera upp relevanta testfall, samt till viss del utföra testfall 
• Utföra positiva som negativa tester, felsökning och felutpekning
• Kravställa på relevant testdata, men även skapa sådant själv
• Utföra och leda tester som integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
• Hålla ordning på testmiljöer och säkra så rätt miljö är uppkopplad
• Sammanställa testresultat och rapportera
6 Krav på konsulten

Minst nivå 4 enligt bifogad kompetensmatris.

Vi ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag. Dvs att ha testat på en högre nivås multisystem att allt fungerar funktionellt och inte bara i ett system, det senare är inte så relevant.

Relevant bakgrund och förmågor
Skall ha erfarenhet som testansvarig för liknande projekt, dvs där det finns flera system som integreras med varandra och där funktionaliteten för användarna och Kunden är det viktiga.
- Skall ha god kunskap om testmetodik
- Skall kunna sätta upp en lämplig testprocess/teststrategi för projektet
- Skall kunna ta fram en lämplig testplan för projektet
- Skall vara en erfaren testare som även har erfarenhet av testledning, dvs ta fram planer och rapportera primärt sitt eget, men även andras testning.
- Skall vara väldigt duktig på att hitta fel (bugg-analys och felutpekning), samt säkra kvalitet i god tid inom projektet både genom funktionella som icke-funktionella tester
- Skall ha erfarenhet av att granska krav och lösningar och redan där se vad som kan gå fel.

- Bör kunna hantera Bugghantering och rapportering
- Skall kunna definiera och koordinera olika testmiljöer
- Bör kunna leda och säkra releasehantering
- Bör ha en akademisk utbildning inom datorteknik eller liknande
Skall kunna leda acceptanstestning av användare

 

Personliga egenskaper
- Skall vara drivande, resultatinriktad och lösningsfokuserad
- Skall vara noggrann
- Skall vara kommunikativ
- Skall ha lätt att göra sig förstådd, samt lätt att förstå
- Skall vara självgående

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög utbildning och kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom området och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

 

Omfattning: 50-100%

Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022