Marginalen Bank logo

Marginalen Bank Stockholm Heltid

Group CRO Marginalenkoncernen

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om denna position

Är du en erfaren riskchef som vill arbeta i en internationell koncern som värdesätter ditt driv och din professionalism? Motiveras du av att arbeta i en modern verksamhet som digitaliserar och automatiserar processer? Då ser vi gärna att du läser vidare.

Ett urval av dina kommande arbetsuppgifter…

Som CRO är du medlem i ledningsgruppen och är direktrapporterande till VD och styrelse. Du är anställd i Marginalenkoncernens moderbolag Marginalen AB med verksamhet för nuvarande i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Som Group CRO är dina kommande uppgifter:

 • Analysera väsentliga risker på gruppnivå
 • Upprätta en långsiktig och översiktlig plan för riskkontrollarbetet på gruppnivå
 • Biträda vid utformningen av det gruppgemensamma regelverket kring riskkontroll
 • Kontrollera att väsentliga risker identifieras, kontrolleras och rapporteras i koncernen
 • Löpande kontrollera och regelbundet bedöma om rutiner, processer och system för riskkontroll i koncernen är lämpliga och effektiva
 • Löpande informera om väsentliga risker samt signifikanta förändringar i risknivåer som kan uppkomma i verksamheten i koncernen samt hjälpa till att identifiera och bedöma sådana risker eller förändringar i risknivåer
 • Utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa brister i riskhantering i koncernen
 • Ge råd och stöd till Marginalen AB:s anställda i syfte att fostra en god riskkultur inom Marginalen AB:s verksamhet
 • Identifiera, kontrollera och rapportera risker för fel i koncernens antaganden och bedömningar som ligger till grund för den finansiella rapporteringen
 • Se till att de anställda i Marginalen AB som berörs får information och utbildning kring nya rutiner och processer avseende riskarbetet
 • Kontrollera att nya produkter, processer, system och tjänster i Marginalen AB är i överensstämmelse med och ryms inom den av styrelsen beslutade riskaptiten samt i övrigt inte innebär oacceptabelt risktagande för organisationen
 • Planera och leda uppföljningsmöten med lokala riskkontakter (Local Risk i Baltikum) och riskkontrollfunktionen i Marginalen Bank

Vem du är…

Vi söker dig som har relevant erfarenhet inom området riskkontroll. Vi ser även att du har erfarenhet från bank eller andra finansiella bolag.

Du har god kunskap inom den lagstiftning som reglerar kapitaltäckning, likviditet och oberoende riskkontroll.

Vi ser att du har relevant utbildning och minst 10 års erfarenhet.

Du är van att använda engelska som arbetsspråk och uttrycker dig väl både i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Du som person får saker att hända och tar stort eget ansvar för ditt arbete. Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.

Vad Marginalen erbjuder dig…

Du kommer vara en viktig spelare i en prestigelös organisation där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi tänker nytt och utanför ramarna, är moderna, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut. Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare.

Låter detta som något för dig, tveka då inte att kontakta oss.

Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 10/1 -2020

Om verksamheten

Marginalen AB är moderbolag i en koncern i vilken bl.a. Marginalen Bank Bankaktiebolag ("Marginalen Bank") ingår. Koncernen Marginalen AB omfattar verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Dotterbolagen i Lettland är SIA Aizdevums.lv och SIA GelvoraSergel medan UAB General Financing, UAB Gelvora och UAB Sergel är dotterbolag i Litauen. I Estland finns dotterbolaget Gelvora MG OÜ. Övriga dotterbolag till Marginalen AB är Inkasso AB Marginalen, Marginalen Financial Services AB, Crex AB, Hygglig Aktiebolag, Konsult AB Marginalen, Caplease AB. Under Marginalen Bank finns de tre dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) och Sergel Finans AS (Norge). Slutligen är Marginalen AB majoritetsägare i bolaget Toborrow AB.

 • Förmån: Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
 • Förmån: Centralt kontor Centralt kontor
 • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
 • Förmån: Arbete i team Arbete i team
Vad Marginalen Bank erbjuder dig

Marginalen Bank är den Neobank där vi jobbar med den senaste tekniken, fokuserar på användarupplevelsen och tar utvecklingen till nästa nivå. Vi är i ett spännande skede med flertalet innovationssatsningar och satsningar på ny teknik.

Du kommer vara en viktig spelare i en prestigelös organisation där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi tänker nytt och utanför ramarna, är moderna, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut. Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare.

Låter detta som något för dig, tveka då inte att kontakta oss.

Bild #0 - Marginalen Bank
Bild #1 - Marginalen Bank
Bild #2 - Marginalen Bank
Bild #3 - Marginalen Bank

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022