RISE Biovetenskap & Material logo

RISE Biovetenskap & Material Södertälje Heltid

QP till Biovetenskap & Material

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Du är med och stärker bolags innovativa utveckling

Vill du verka för hållbar tillväxt i samhället och Sverige i stort genom att stärka bolags innovativa utveckling och förnyelse? Som QP på RISE är du en synnerligen aktiv deltagare och övergripande kvalitetsansvarig för den leverans som sker på divisionen. Du, tillsammans med dina kollegor bidrar till nyskapande lösningar för både små-, medelstora, och stora företag i hela landet samt internationellt.

Divisionen Biovetenskap & material arbetar tvärvetenskapligt med forskningsprojekt i tidig fas, med många utmanande frågeställningar som exempelvis rör ny teknik och nya modeller inom biologiska läkemedel, cell-terapi, precisions-medicin eller liknande. Som högsta kvalitetsansvarig får du en avgörande roll på ett unikt bolag.

Kvalitet och innovation som ledord

Din vardag

Som QP är du engagerad i pågående projekt på divisionen och över sex grupperingar. Du sitter i ledningsgruppen och rapporterar direkt till enhetschef. Exempel på ansvarsområden rör:

 • Certifiering av tillverkning av prövningsläkemedel till patient, dvs ett godkännande för användning i kliniska studier (frisläpp) inkl. godkänd och kontrollerad etikettering
 • Full spårbarhet gällande allt ingående material, vilket kan innebära resor för att säkerställa var och hur det är tillverkat
 • Kvalificerade lokaler, utrustning och instrument
 • Korrekt förvaring och transport av prövningsläkemedel
 • Kvalitetssystemet och att det underhålls och efterföljs.
 • Myndighetskontakt, bl.a. Läkemedelsverket

Till din hjälp har du högkvalificerade medarbetare med spetskompetens inom sina respektive forskningsområden, en QA och sektionschefer/ledare med lång, gedigen erfarenhet. I din roll arbetar du mot små biotech bolag till stor grad, avknoppningar från universitet men även stora globala bolag.

Placeringsort är primärt i Södertälje.

Vem är du?

Din bakgrund är som apotekare eller utbildning därinom med QP delegat eller certifiering. I bästa fall har du arbetet som QP under ett antal år, där arbete i forskning eller produktion har varit en del. Har du erfarenhet av klinisk forskning ses det som mycket meriterande.  Även bakgrund i steril miljö ses som synnerligen positivt. Då mycket av rutiner och dokumentation finns på svenska är det av vikt att du kan förstå det skrivna språket. Det är däremot inget krav på att tala svenska, utan engelska går lika bra. Som person kan du visa på gott omdöme och inneha en legitimitet för högt kvalificerade kollegor. Värdefullt i rollen är en pragmatisk ansats, viss stresstålighet och att du är beslutsför.

Skulle du inneha alla relevanta kurser och tagit din certifiering men saknar arbetslivserfarenhet som QP så pratar vi gärna vidare för att utröna möjligheterna till avancemang. 

Vill du veta mer?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult Kristin Burrescia på kristin.burrescia@sigma.se alternativt mobil +46 70 247 20 01.

Välkommen med din ansökan på www.sigmarecruit.se/jobb. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.

 • Förmån: Kollektivavtal Kollektivavtal
 • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
 • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
 • Förmån: Sex veckors semester Sex veckors semester
 • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
Om RISE Biovetenskap & Material

RISE är en samlad resurs för samhällets problemlösare. Vi hjälper både bolag och offentlig sektor att förädla goda idéer till material, produkter, processer och tjänster. Lösningar som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Biovetenskap och material är den naturliga innovationspartnern för branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen samt inom material området för fordons- och byggbranscherna. Divisionen med cirka 120 medarbetare finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling. Bolaget har lokaler både i Stockholm och i Södertälje, med största arbetsstyrkan på plats I Södertälje.

Bild #0 - RISE Biovetenskap & Material
Bild #1 - RISE Biovetenskap & Material
Bild #2 - RISE Biovetenskap & Material
Bild #3 - RISE Biovetenskap & Material

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2021