Bakgrundsbild jobb
Advania logo

Advania Stockholm Heltid

Verksamhetskonsult- Advania Legal

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Advania Legal en gruppering inom Advania, specialiserad på lösningar och tjänster för advokater och jurister. Våra kunder är större advokatbyråer, bolagsjurister samt finansbolag som både är verksamma i Sverige och internationellt.

Advania Legal ligger i en tillväxtfas och letar efter en verksamhetskonsult som kan förstärka gruppen och axla en roll med målet att vi skall kunna erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna.

Som Verksamhetskonsult ligger du steget före avseende de produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder inom affärsområdet Advania Legal, med fokus på jurister och advokater.

För att lyckas i rollen har du ett proaktivt förhållningssätt, samtidigt som du förstår tekniken och har en god förståelse för våra kunders verksamheter. Detta för att kunna föreslå de mest lämpade lösningarna. Vi arbetar med det ärenderelaterande dokumenthanteringssystemet iManage Work, speciellt framtagen för jurister och advokater.

Dina arbetsuppgifter

 • Aktivt arbeta med förvaltning och utveckling av befintlig kundbas
 • Tillhandahålla råd eller hjälp i verksamhetsfrågor där våra kunders företagsledning och övriga personal är inblandade
 • Bidra med att utveckla och framtidssäkra kundens lösning
 • Bibehålla och utveckla ett nära samarbete med våra utvalda partners
 • Projektleda kundprojekt

Vem söker vi?
Vi söker en lagspelare som trivs i en miljö där vi delar kunskap och best practise inom samt utanför teamet. Vi vill att du har ett starkt kundfokus, är lyhörd och prestigelös samt lösningsorienterad.

Vi söker dig som har:

 • Drivit förändringsprojekt i kundnära miljö
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet från arbete på advokatbyrå eller i nära anslutning till advokater och jurister
 • God kunskap i Windows-miljöer
 • Relevant universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet

Vidare ser vi att du är flytande i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

 • Förmån: Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
 • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
 • Förmån: Flextid Flextid
 • Förmån: Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidrag
 • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
 • Förmån: Kollektivavtal Kollektivavtal
Advania

Advania är en ledande nordisk IT-leverantör som anpassar leveranser av service, tjänster och produkter till tusentals företagskunder i den offentliga och privata sektorn.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades.

Våra kunder består främst av företag och myndigheter som känner att de vill vara i den absoluta toppen vad gäller IT och dess utveckling. Några av våra tongivande kunder är TUI, Nordnet, Teleopti, Clas Ohlson, Dustin, Skanska med flera.

Våra kunder finns i Sverige men även utomlands, framförallt övriga delar av norden samt USA.

Mångfald
Vi anser att alla oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller funktionshinder ska delta i arbetslivet på lika villkor. Hos oss är det viktigt att människors lika värde respekteras. Vi jobbar aktivt för att skapa en attraktiv och modern arbetsplats i syfte att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Hos oss ses olikheter som en tillgång som bidrar till att stärka effektivitet och innovation i organisationen.

Vid rekrytering ska vi säkerställa en neutral process för att attrahera kompetent personal, oavsett t.ex. kön eller etniskt ursprung. Med den obalans som idag råder inom vissa delar av organisationen ska vi också arbeta aktivt med att öka andelen kvinnor och utlandsfödda.

Advania Sverige har nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Hållbarhet
Vi tar ansvar för den klimatpåverkan vi orsakar och arbetar aktivt för att fortsätta minska klimatutsläppen och överträffa vårt klimatmål (en minskning av klimatutsläpp för hela verksamheten med 20 % per medarbetare senast 2020). När det gäller vår egen verksamhet är våra resor ett av de områden där vi har störst utsläpp och även störst möjlighet att påverka.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och hjälp att välja mer hållbara IT-produkter. En av de lägst hängande frukterna för att förbättra IT-användningens negativa påverkan är också att säkerställa att uttjänta produkter lämnas tillbaka och får ett förlängt liv på en andrahandsmarknad. Vi ser också IT och en hållbar digitalisering av företagen som en katalysator och möjliggörare för att avsevärt förbättra hela organisationens miljöpåverkan.

För mer information se:

Hållbarhetsarbete

Jämställdhetsplan

Bild #0 - Advania
Bild #1 - Advania
Bild #2 - Advania
Bild #3 - Advania
Bild #4 - Advania
Bild #5 - Advania
Bild #6 - Advania
Bild #7 - Advania
Bild #8 - Advania

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Andra jobb som du kanske gillar

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2021