Nobina logo

Nobina Stockholm Heltid

Group BI Manager till Nobina

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Bli en viktig del av Nobinas koncernfunktion

Vill du driva och ansvara för finansiell BI inom Nobina-koncernen? Då kommer du få möjlighet att agera såväl operativt som strategiskt mellan IT-utveckling och verksamhet för att åstadkomma förändring och förbättring!

Nobina har inlett en långsiktig satsning på BI med fokus på enkelhet och att skapa värde för användarna i verksamheten. I denna roll arbetar du självständigt nära koncernledningen med stora möjligheter att påverka.

För Nobina är din egen utveckling viktig, därför uppmuntrar vi dig att delta i externa forum och utbildningar!

Din vardag

Ditt arbete innebär att utveckla och förvalta koncerngemensamma BI-applikationer inom ekonomistyrning, rapportering och budget samt flerårsprognos. Nobina har nyligen implementerat Mercur och Power BI som systemstöd vilket kommer kräva fortsatt vidareutveckling och vägval - där kommer du bli en drivande kraft framåt. Du deltar både som projektmedlem och projektledare vid vidareutveckling och nya lösningar.

Din roll är placerad inom Group Control och du arbetar nära IT och dess systemansvarig samt dotterbolagens ekonomichefer och controllers. Din roll är att fånga upp och översätta verksamhetens behov för att sedan kravställa mot IT för att nå bästa lösning för koncernen.

Du är informationsägare inom område Finans och deltar i interna forum tillsammans med andra informationsägare och ansvarig verksamhetsarkitekt.

Placering på Nobinas huvudkontor i Solna.

  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Sex veckors semester Sex veckors semester
  • Förmån: Utbildningsbudget Utbildningsbudget
Om Nobina

Nobina är nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Koncernen hade 2014 en omsättning på 7,5 miljarder SEK med verksamhet i fyra länder. Nobina är branschledare i termer av lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch. Sedan juni 2015 är Nobina noterat på NASDAQ OMX.

Nobina ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det betyder att nästan att två av tre bussresor i Sverige sker med Nobina.

Bild #0 - Nobina

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022