Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit logo

Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit Stockholm Heltid

Lösningsarkitekt

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Vill du vara med och påverka utifrån koncerngemensamma system på banken?

I rollen som lösningsarkitekt kommer du att vara engagerad i ett antal olika projekt som kopplar till filhantering och informationshantering. Du arbetar tätt tillsammans med säkerhetsavdelningen och de centrala arkitekterna på koncernnivå samt driver lösningar i dialog med verksamheten. I rollen kommer du att identifiera, rekommendera och dokumentera kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara IT-lösningar. Du interagerar med andra arkitektområden och kommer att ingå i en grupp med andra lösningsarkitekter.

Om denna position

VEM ÄR DU?

Du har goda kunskaper inom arkitektur och lösningsdesign med fokus på kommunikation, filhantering och systemintegrationer, dvs du har ett övergripande perspektiv i hur lösningsarkitekturen är sammankopplad till andra områden och till arkitekturen i stort. Vetskap om protokoll som t.ex. FTP, SFTP och FTPS är fördelaktigt liksom erfarenhet av säkerhet relaterat till integrationer, informations- och filöverföringar. Du har en akademisk utbildning i botten inom systemvetenskap eller civilingenjör alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.

DIN VARDAG

I din roll ansvarar du för att identifiera, rekommendera och dokumentera kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara IT-lösningar. Du kommer att delta i projekt samt förvaltningsuppdrag som är kopplade till lösningsarkitektur. Som arkitekt kommer du tidigt in i utredningar där du kommer att driva den lösning som du ser är mest värdefull relaterat till behov och krav utifrån den dialog du kontinuerligt har med verksamheten.

Dialog förs kontinuerligt med både koncernarkitektur och andra arkitekturområden där du agerar aktivt i arkitekturråd och arkitekturnätverk inom banken. I rollen kommer du att bredda och vidareutveckla dina kunskaper inom filhantering. Arbetet inkluderar systemintegrationer och du kommer att vid tillfällen fördjupa dig i teknik gällande exempelvis nyckel- och certifikathantering samt kryptering, vilket är länkat till säkerhetsaspekter. Dialogen med säkerhetsavdelningen blir då central i att trygga lösningar som är optimala ur en säkerhetssynpunkt. Du kommer att ingå i en grupp om andra lösningsarkitekter, vilken nu byggs upp inom sektionen.

Här har du möjlighet att påverka utvecklingen för både dig själv och banken i rollen som arkitekt!

  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån:  Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Centralt kontor Centralt kontor
Om Handelsbanken

Handelsbanken är Nordens mest internationella bank. Att vi har över 400 kontor i Sverige och bankkontor i runt 20 länder i världen gör oss mer tillgängliga än någon annan bank i Norden. Våra medarbetare är grunden till vår framgång. Hos oss tar du egna initiativ, eget ansvar och fattar egna beslut. Du är med och påverkar både verksamheten och din utveckling. Utvecklas du, utvecklas banken. Handelsbanken är en trygg arbetsgivare med goda villkor för sina anställda. Mer om oss på www.handelsbanken.se. 

Bild #0 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #1 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #2 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #3 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022