Academic Work i samarbete med Novare Propell logo

Academic Work i samarbete med Novare Propell Stockholm Heltid

Head of Data Protection till Academic Work

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Academic Work tar dataskydd och integritet på största allvar och som en naturlig del av vårt servicefokus. Som Head of Data Protection är du med och formar en helt ny roll på Academic Work i samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla 2018.
Du kommer att arbeta på koncernnivå för att säkerställa att organisationen arbetar rätt med personuppgifter och för att garantera dataskyddet i våra processer och våra system. Academic Work är verksamt i sex länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Schweiz och du kommer att samarbeta tätt med Data Protection Specialists i respektive land men också med processutvecklare och produktägare.
I rollen kommer du även att ha externa kontakter i form av myndigheter och andra parter.

Om denna position

Arbetsuppgifter

Som Head of Data Protection kommer du att ansvara för att vidareutveckla rutiner och processer för hur hela koncernen inklusive dotterbolag arbetar med dataskydd och integritet för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. Du kommer arbeta tätt tillsammans med sälj-, leverans- och marknadsorganisation samt vår interna legal-avdelning för att identifiera behov av rutiner och systemstöd i verksamheten samt också i nära dialog med processägare och produktägare vid utveckling av systemstöd inom området.

Du kommer till exempel att:

  • Informera och ge rekommendationer till bolaget om frågor rörande dataskydd och integritet enligt europeiska samt nationella dataskyddslagar i samtliga verksamhetsländer. Du ansvarar även för intern utbildning inom området och för att skapa medvetenhet om dataskydd och integritet i verksamheten
  • Initiera och ha det övergripande ansvaret för internrevisioner inom dataskyddsområdet samt analysera och följa upp resultat och utifrån dessa föreslå och driva förbättringar i arbetsmetoder, systemstöd och liknande
  • Ansvara för att all dokumentation inom området är uppdaterat och lättillgängligt för samtliga medarbetare i koncernen och vid behov samarbeta med bolagsjurister och externa jurister kring detta
  • Ha ett nära samarbete med processägare och produktägare för att säkerställa att utveckling av system utförs i enlighet med dataskyddsförordningen
  • Ansvara för kommunikation med dataskyddsmyndigheter såsom datainspektionen
  • Koordinera, utmana och supportera Data Protection Specialists i deras arbete med att säkerställa compliance på de lokala marknaderna

Vi söker dig som

  • Har en högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis ekonomi, HR eller affärsjuridik
  • Har minst 2 års erfarenhet av arbete med dataskydd och IT med juridiska inslag
  • Har flera års erfarenhet av att arbeta i en affärsdriven verksamhet
  • Har arbetat inom process- eller affärsutveckling tidigare, exempelvis ISO-certifieringsarbete eller annat verksamhetsutvecklande och stödjande arbete
Om Academic Work

Academic Work arbetar med rekrytering och bemanning av studenter, nyutexaminerade och yrkesverksamma i början av sin karriär. Academic Work har verksamhet Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. Varje år får över 14 000 unga yrkesverksamma hjälp i sin karriär av Academic Work.

För mer information, se www.academicwork.se

Bild #0 - Academic Work i samarbete med Novare Propell
Bild #1 - Academic Work i samarbete med Novare Propell
Bild #2 - Academic Work i samarbete med Novare Propell

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022