Spendrups Bryggeri logo

Spendrups Bryggeri Stockholm Heltid

Enterprise Arkitekt till Spendrups i Stockholm!

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om denna position

Spendrups IT avdelningen består av 28 medarbetare fördelade inom utveckling, support, drift samt projektledning och finns representerade på flera orter. De eftersträvar en gemenskap i gruppen där kunskapsutbyte och prestigelöshet är av stor vikt. Som Enterprise arkitekt kommer du att ingå i en koncern där du dagligen arbetar med olika team och engagerar dig i tekniken. Du har tekniska diskussioner med kollegor och resterande verksamhet samt rapporterar till IT chefen.

I och med att rollen är ny, kommer du att hantera hela processen från att ta ansvar över arkitekturkoncept, design och projektprioriteringar till att se över tidigare beslut som har tagits, analysera dessa samt vidareutveckla dem. Du kan då ifrågasätta och kontrollera om bolaget verkligen vill genomföra processen, prioritera och planera hur processer ska se ut. Du arbetar med att utföra detaljerade tidscheman, föreslå lösningar på hur plattformar kan effektiviseras och hur det tillämpas på bästa sätt, baserat på vad som är viktigast för hela koncernen. Detta innebär att du kommer stötta bolagets projekt och förvaltningsorganisation med övergripande arkitektoniska frågor, vägledning och se till att det byggs långsiktiga hållbara lösningar från malt till öl.

  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Framgångsrik byrå Framgångsrik byrå
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Kollektivavtal Kollektivavtal
Om företaget

Spendrups vision är att bli ett bryggeri i världsklass, vilket innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass. Måttstocken för allt vi gör utgår alltid från vår stolthet och äkthet kring hur vi uppträder, hur vi löser utmaningar, hur vi producerar och levererar. Det som driver oss framåt är möjligheten till nyskapande och möjligheten till handlingskraft.

Bild #0 - Spendrups Bryggeri
Bild #1 - Spendrups Bryggeri
Bild #2 - Spendrups Bryggeri

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022