Folksam  logo

Folksam Stockholm Heltid

Problem Manager till Folksam

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Problem Manager på Folksam

Vill du arbeta i en organisation med en väletablerad Problem-process med stort fokus på ITIL-området? Då kanske rollen som Problem Manager på Folksam kan vara något för dig!

Din vardag

I rollen som Problem Manager ingår du i gruppen Process och Verktyg, inom IT-produktion på Folksam. Du arbetar tillsammans i ett team bestående av andra Problem Managers där ni ansvarar för att samtliga identifierade problem drivs i mål och åtgärdas.

Du är ansvarig för att koordinera, driva och följa upp arbetet kring IT:s allvarligaste störningar med hjälp av såväl interna och externa resurser. I rollen ingår även att driva och leda möten för att identifiera grundorsaker och åtgärder för att undvika framtida incidenter. Du följer även upp KPI:er med IT-verksamheten och eskalerar brister bland annat genom rapporter till IT-ledningen. Du är också den som proaktivt identifierar och påtalar förbättringsområden inom både problem processen och närliggande processer.

I din roll identifierar du rätt intressenter och samarbetar du med många olika roller så som förvaltningsledare, utvecklare, tjänsteägare, chefer, problem manager både internt och hos leverantörer.

Teamet du ingår i leds av en Process Manager och ni driver tillsammans med övriga gruppen utveckling av ITIL processerna som tillämpas av hela IT-organisationen och IT-tjänsteleverantörer. Gruppen är även ansvariga för ITSM-systemet som är Maval.

IT Produktion på Folksam ska ligga i framkant och tillsammans skapa en modern multisourcad ITSM-organisation för att stödja ökad förändringstakt, ett ökat inslag av molntjänstleveranser och IT-tjänsteleverantörer. Gruppen Processer & Verktyg arbetar med målet att bibehålla en hög förändringstakt med stärkt produktionsstabilitet inom IT. Folksams IT-organisation består av 500 medarbetare.

  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån:  Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidrag
Hos Folksam gör du karriär i ett ansvarstagande företag

På Folksam arbetar idag 3900 medarbetare, varav ca 550 på IT. Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar våra medarbetares utveckling och har bra anställningsförmåner. För att öka samarbete, kreativitet och lärande jobbar vi aktivitetsbaserat. Se filmen om hur det är att jobba på Folksam: www.folksam.se/att-jobba-har

Fackliga representanter: FTF Leif Blomqvist 08-772 70 10, och Akademikerföreningen Mia Salonen 08-772 75 24, och Handels Mikael A Karlsson 0708-31 51 32.

Bild #0 - Folksam
Bild #1 - Folksam
Bild #2 - Folksam
Bild #3 - Folksam

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022