Ragn-Sells AB logo

Ragn-Sells AB Stockholm Heltid

Teknisk Projektledare till Ragn-Sells

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Vill du arbeta som teknisk projektledare på ett företag med IT-tänk i framkant? Vill du arbeta både operativt och strategiskt och har en teknisk bakgrund inom infrastruktur? Vill du dessutom göra detta i ett bolag som vill bli ett miljöföretag i världsklass, där lönsamhet och att bidra till en bättre miljö går hand i hand? Då är det dig vi söker!

Ragn-Sells står inför flertalet spännande projekt på IT-sidan och letar efter en teknisk projektledare som vill vara med och förverkliga de planer och visioner man har satt upp för framtiden!

Din vardag

Som Teknisk projektledare på Ragn-Sells planerar du projekt tillsammans med den interna driftorganisationen och externa leverantörer. Du kommer att ansvara för projekt ämnade att leda organisationens IT framåt i enlighet med fastslagen strategi.
Du kommer i dina projekt att ha tillgång till bred och djup teknisk kunskap i form av dina kollegor och det kommer falla på ditt bord att resursplanera inför vart och ett av dina projekt. IT-avdelningen som innehåller dina blivande kollegor finns i Sollentuna och består av 13 duktiga medarbetare fördelade på drift, support och nät.

Mer specifikt innebär rollen att hålla i driftens projekt som kan vara allt ifrån rena tekniska projekt med uppgraderingar, installationer etc. till större projekt som övertagande av drift organisationer ifrån ett land till ett annat.

Sammanfattningsvis kommer du planera projekt, resurssätta aktiviteter och följa upp, hålla projektmöten, rapportera löpande till Styrgruppen samt hålla i kontakten med externa leverantörer. Större projekt kan även kräva ekonomisk uppföljning och sammanställning av tidrapporter.

  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Ny teknik Ny teknik
Om företaget

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Deras erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. De är fler än 1700 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen. Totalt är de 2500 personer i hela koncernen. Koncernen omsätter över 4,5 miljarder SEK per år och deras medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp. Ragn-Sells är ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. De erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.

Bild #0 - Ragn-Sells AB
Bild #1 - Ragn-Sells AB
Bild #2 - Ragn-Sells AB
Bild #3 - Ragn-Sells AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022