Telia Company logo

Telia Company Stockholm Heltid

Chief operation officer

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Your next challenge?

Chief Operation Officer (COO) på Zitius har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla Zitius leveransprojekt av större och komplexa kundleveranser. COO har även det övergripande ansvaret för att driva och utveckla Zitius tekniska plattform och nätverk samt säkerställa att uppsatta mål uppnås på effektivaste sätt.

Your next manager and team

Jag heter Haval van Drumpt och är VD på Zitius. Nu söker jag en COO redo att axla ett mycket stort ansvar och som har viljan att ta Zitius till nästa nivå. Vi är Sveriges största KommunikationsOperatör och har ambitionen att fortsätta vara så. Som en del av detta mål är rekryteringen av just dig mycket viktig då du förväntas ta en mycket central roll i företaget och med ditt sätt att agera ledare sprida energi och entusiasm. Du kommer sitta i Ledningsgruppen för Zitius och förväntas därför se helheten och verka för att vi som företag ska växa och bli ett högpresterande team.

För att optimera processer och hålla givna tidsplaner är det viktigt att vi internt ser till helheten, från säljarna ute på fältet till våra leveranser. Här är du en central person som ser till att vi alltid följer upp KPIer och leveransstatus. Du kommer ha 5 direktrapporterande chefer och sammanlagt en personalstyrka på ungefär 50 personer. Du kommer att vara en ambassadör för våra värderingar (Pålitliga, Öppna, Lyhörda och Snabba) och personligen se dem som en naturlig del av vardagen.

Jag har själv jobbat på Zitius i drygt ett år nu och trivs bland alla kompententa, skickliga och drivna medarbetare som ser möjligheter och alltid med kundens bästa framför ögonen. Att verka i det lilla bolaget med härlig kultur och närhet till medarbetarna men samtidigt vara del av Telias koncern gör att man utvecklas varje dag.

  • Förmån: Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Ny teknik Ny teknik
  • Förmån: Flextid Flextid
Om Telia

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt -- året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekombranschen och föra världen närmare våra kunder. Vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.

Mer än ett arbete! 

Oavsett vilken position du söker, kommer vi att ge dig de verktyg och stöd du behöver för att växa hos oss, både professionellt och individuellt. Vi kan erbjuda dig din nästa stora möjlighet i ett kreativt, motiverande och välkomnande företag där alla kan vara sig själva, med lika stor tillgång till nya möjligheter. Vi respekterar och värdesätter mångfalden hos människor. Förutom en attraktiv och inkluderande arbetsmiljö möjliggör vi också flexibilitet och erbjuder ett brett utbud av personalförmåner.

Välkommen till Telia – Home to your next big opportunity!

Bild #0 - Telia Company
Bild #1 - Telia Company
Bild #2 - Telia Company
Bild #3 - Telia Company
Bild #4 - Telia Company
Bild #5 - Telia Company
Bild #6 - Telia Company
Bild #7 - Telia Company
Bild #8 - Telia Company
Bild #9 - Telia Company
Bild #10 - Telia Company
Bild #11 - Telia Company
Bild #12 - Telia Company
Bild #13 - Telia Company
Bild #14 - Telia Company
Bild #15 - Telia Company
Bild #16 - Telia Company
Bild #17 - Telia Company

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022