ICA  logo

ICA Stockholm Heltid

Data Protection Officer

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Personaliseringen och digitaliseringen fortsätter att utvecklas snabbt inom ICA liksom i omvärlden. Personuppgiftslagen sätter förutsättningarna för mycket av det här arbetet och 2018 får vi dessutom en ny förordning med hårdare krav, GDPR. I rollen som Data Protection Officer för ICA Sverige kommer du att jobba med att säkerställa att ICA efterföljer bestämmelserna i personuppgiftslagen och att vi, när den nya förordningen träder i kraft även följer denna. Fokus på aktiviteterna kommer att vara inom marknadsavdelningen eftersom arbetet är störst där, men scopet är hela ICA Sverige.

Om denna position

Rollen som Data Protection Officer ansvarar självständigt för att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom ICA Sverige. Det innebär bla att du kontrollerar att bestämmelserna i personuppgiftslagen följs och påpekar eventuella brister. Du för förteckningar över behandlingar och ansvarar för att registrerade får rätt information om hur personuppgifter behandlas samt att korrekt registerutdrag ges vid begäran. Utöver det ansvar du för att informera internt om personuppgiftslagen, agera rådgivande och bistå med kompetens. Du säkerställer utbildning i verksamheten utifrån behov.

En mycket stor del av arbetet handlar om att aktivt arbeta med åtgärder. Det innebär att du kommer att jobba i flera utvecklingsprojekt och verka för att nyutvecklingen uppfyller kraven i enlighet med gällande och kommande regelverk. Du bistår vid riskbedömningen av ärenden. När brister identifieras arbetar du aktivt med att bistå i arbetet med lösningar.

För att lyckas i rollen måste du vara utåtriktad och besitta god samarbetsförmåga. Dessutom är du en god kommunikatör och agerar pragmatiskt och strukturerat. Det är viktigt att du alltid fokuserar på lösningar och inte endast problemen samt att du strävar efter att agera innovativt och lösningsorienterat.

Utbildning & Erfarenhet

  • Akademisk examen inom juridik ekonomi eller IT.
  • Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personuppgiftslagen
  • Förståelse och erfarenhet av att jobba med tekniska kravspecifikationer
  • Erfarenhet av projektledning
  • Erfarenhet av marknads- och CRM-arbete är meriterande

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Om företaget

ICAs marknadsavdelning är en av Sveriges största och mest framgångsrika. ICA började tidigt jobba med riktad kommunikation för att tex ge kunden erbjudanden utifrån vad han eller hon faktiskt köper

Du representerar ICA Sverige i ICA Gruppens Data Protection Complience Group och rapporterar till Risk Management Comittee för ICA Sverige. Organisatoriskt tillhör du CRM-avdelningen och rapporterar till chef CRM.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022