Reitan logo

Reitan Stockholm Heltid

IT-koordinator till Reitan

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Som IT-koordinator är ditt mål att så tidigt som möjligt fånga upp de behov respektive avdelning inom bolaget har. Syftet är att skapa en samförståelse mellan IT och verksamheten, att ha en aktiv dialog med respektive avdelning och därigenom påverka val av t.ex. systemlösningar och leverantörer.

En viktig uppgift är att driva kravställning på systemlösningar och förändringsbehov gentemot leverantörer. Du agerar som projektledare och bistår operativa systemägare, i genomförandet av aktiviteter, ändringar och utveckling enligt beslutad förvaltningsplan.

Du samordnar tester, produktionssättning, ansvarar för uppföljning av leveranser, kostnader och drifts- och supportärenden.

Som IT-koordinator säkerställer och förvaltar du systemdokumentation. Du genomför även förvaltningsmöten med leverantörer. Genom en framåtdrivande dialog med dessa styr du dem utifrån gällande ramavtal och Reitan Convenience Swedens utvecklingsbehov.

Du kommer att aktivt arbeta med att få bort återkommande fel via Incident, problem och change (ITIL) hantering inom förvaltningsområdena.

I rollen är det viktigt att informera och utbilda verksamheten för att skapa en större systemeffekt och affärsnytta samt att leda och driva mindre och medelstora förändringar inom bolaget.

Om företaget

Reitan Convenience Sweden AB är sedan 2004 franchisegivare inom koncepten Pressbyrån och 7-Eleven och har idag verksamhet genom cirka 510 butiker runt om i landet. Reitan Convenience Sweden har även sedan 2008, ett samarbetsavtal med Shell/St1 vilket innebär att Reitan Convenience ansvarar för driften på över 100 bensinstationer under varumärket 7-Eleven. I Sverige omsätter bolaget ca 4,7 miljarder svenska kronor och har ca 4 500 sysselsatta. Reitan Convenience Sweden AB har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser 2014 av Great Place to Work.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022