Wise IT AB logo

Wise IT AB Jönköping Heltid

1-2 nätverksspecialister till Folkhälsomyndigheten

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:
Folkhälsomyndigheten söker 1-2 st erfarna nätverksspecialister i syfte att förstärka vårt befintliga expertteam. Konsult/konsulterna ska ha erkänd erfarenhet av operativt arbete inom området för nätverk och omkringliggande områden i komplexa it-miljöer. Uppdraget spänner brett från ren konfigurering av brandväggar till utredning av nuvarande design och granskning av designförslag. I uppdraget ingår också att vara rådgivande kring framtida nätarkitektur och arbeta fram designförslag. 

Vi ser att man behöver vara trygg i sin kunskap och erfarenhet i professionen och ha en väl utvecklad förmåga att samverka och vara rådgivande mellan interna aktörer och externa leverantörer.
Vi tror att du är erkänt systematisk, noggrann och analytiskt och har djup förståelse kring regelefterlevnad.


Skallkrav: 

• Mycket god erfarenhet av att driva, analysera och presentera genomlysningar inom nät- och brandväggsområdet.
• Mycket goda kunskaper inom nät- och brandväggsdesign
• Mycket goda kunskaper inom IPS
• Mycket god erfarenhet av arbete i driftsmiljöer med höga krav på säkerhet.
• Mycket goda kunskaper inom routing
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift

Därutöver ska den erbjudna konsulten:
• Mycket goda kunskaper inom switch och wifi (Aruba)
• Mycket goda kunskaper inom brandväggskonfiguration inom Fortinet-suiten


Uppdragsort
: Det finns möjlighet att arbeta på distans men när arbetet så kräver ska konsulten inställa sig på Folkhälsomyndighetens kontor i Solna eller Östersund, ca en gång per månad.

Omfattning: 100% om en konsult erbjuds. Mellan 100% - 200% om två konsulter erbjuds men minst 40% per konsult.

Semester: Om en konsult erbjuds så ska konsulten bemanna myndigheten till minst 50% under perioden juni till augusti, minst fyra timmar/dag. Om två konsulter erbjuds så ska dessa enskilt eller tillsammans bemanna myndigheten till minst 50% under perioden juni till augusti, minst fyra timmar/dag.

Avtalsperioden är flytande med start från 7-30 juni 2022 till och med 31 december 2022 med möjlighet för Folkhälsomyndigheten att förlänga avtalet för en eller båda konsulterna med upp till 24 månader vid ett eller flera tillfällen.
 
Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT AB
Bild #1 - Wise IT AB
Bild #2 - Wise IT AB
Bild #3 - Wise IT AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022