Wise IT AB logo

Wise IT AB Stockholm Heltid

Konsultuppdrag: Service Delivery Coordinator

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en Service Delivery Coordinator / Customer Squad Lead till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Customer Squad Lead ingår i Service Delivery och har till uppgift att följa kunden i dennes leveransorganisation. Customer Squad Lead agerar teamleader för ett antal tekniker och agerar länken mellan övriga grupper i och utanför leveransorganisationen. Customer Squad Leads uppgift är att skapa sig en bild av kundens verksamhet och därmed kunna prioritera och koordinera arbetet utifrån kundens behov.

Målsättningen är att effektivisera ärendeflödet och deras leverans mot kund, samt identifiera förbättringsförslag och proaktiva lösningar.

Ansvarsområde: 

Leda och fördela arbetet i en eller flera Customer Squad(s) genom att:

  • Ansvara för ärendeflödet samt att de följer ITIL
  • Ansvara för att identifiera förbättringar i processer och rutiner som de kan utveckla i leveransorganisationen
  • Ansvara för att skaffa sig förståelse för kundernas verksamhet och behov och att därigenom kunna prioritera och koordinera arbetet
  • Ansvara för dialogen och relationen med behöriga beställare – Squad Lead ska genomföra regelbundna avstämningar med kund samt aktivt deltaga vid/leda driftmöten tillsammans med AM/KAM
  • Ansvara för att squaden arbetar proaktivt kopplat till kundernas behov och verksamhetsutveckling. Ansvar för att squaden identifierar och registrerar förbättringsförslag och nya projekt
  • Ha mandat att arbetsleda tekniker
  • Ansvara för att hålla kunddokumentationen uppdaterad samt löpande identifiera och se till att brister i dokumentationen åtgärdas
  • Samarbeta med och agera länk mellan squaden och andra avdelningar
  • Att aktivt verka för att driva miljöarbetet i enlighet med företagets miljöledningssystem och verka för en minskad miljöbelastning.
  • Utöver arbetsuppgifterna i rollbeskrivningen ingår det även att utföra arbetsuppgifter utöver dessa inom rimliga gränser


Uppdragsperiod: Omgående - 6 månader

Möjlighet till förlängning: JA

Plats: Stockholm

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT AB
Bild #1 - Wise IT AB
Bild #2 - Wise IT AB
Bild #3 - Wise IT AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022