Wise IT AB logo

Wise IT AB Stockholm Heltid

Konsultuppdrag: IT-Projektledare

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår Kund söker vi en IT-Projektledare till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Du kommer agera förstudieledare som IT-projektledare för ett flertal uppgraderings som förbättringsprojekt runt vår tekniska- som applikationsmiljö.

Exempel på projekt:
• Uppgradera Sharepoint, både teknisk och allt vad det innebär för de applikationer och
Intranet som idag är baserade på Sharepoint
• Uppgradera vår tekniska Visma-miljö (ekonomisystem)
• Ta in ett nytt AD-verktyg, förbättra miljön strukturellt och flytta över vissa egenutvecklade lösningar hit
• Göra klart förstudie för att ersätta vårt egenutvecklade system för mindre applikationer till mer standardlösningar.
• kommande Lifecycle projekt där 50 tal servrar samt SQL kluster behöver uppgraderas då OS version går end of life 2023
• Leda arbetet för 1-2 projekt runt behov av uppdatera integrationslösningar samt drift. I denna roll agerar man delprojektledare. Vi har en förvaltningsansvarig för integrationslösningarna och utvecklare, men behöver en PL

Kan även bli aktuellt att driva framtagande av lösningsförslag utifrån verksamhetens, eller systemförvaltningens behov. I de flesta fallen kan det innebära att vara ansvarig förstudieledare med ansvar för hela förstudierapporten hela vägen från start där endast ett behov föreligger, till konkret beslutsunderlag inklusive business case utifrån förstudierapportens olika lösningsalternativ som ger bäst nytta för behovet. Verksamheten bidrar ofta med behov och kravställare, men förstudieledaren
kan få bidra med sammanställning av kraven. Arbetet innebär allt från att leda, paketera och samordna framtagning av behov och krav tillsammans med verksamheten, samt tillsammans med våra arkitekter/förvaltare matcha detta mot övergripande tekniska lösningar baserat på vad som redan finns, bör tas fram eller köpas in. Våra projekt (som förstudierna kan leda till) innebär ofta framtagning, eller anpassning av applikationer och dess miljö. Systemapplikationer är ofta inköpta, men egenutvecklade förekommer. 

Vi har en egen integrationsplattform. Arbetet innehåller även koordinerande dialoger med leverantörer som med våra systemförvaltare som förvaltningsledare, utöver dialog med verksamhetens behovs och kravställare.

Krav på konsulten
Krav är att du har minst fem (5) års erfarenhet av att leda motsvarande förstudier/projekt inom IT och är på kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet)
Relevant bakgrund och förmågor

• En bakgrund inom ett antal av områdena förstudieledning, lösningsarkitektur/systemering primärt runt IT-infrastruktur, applikationer, integration, kravhantering, teknisk IT-projektledning, IT-utveckling och test
• God kunskap om uppgradering av applikationer inkl. all påverkan som detta får.
• Förmågan/viljan av att själv och med stöd av andra, ta fram relevanta beslutsunderlag baserat på dokumenterade analyser av nytta, krav, teknikval och förslagna lösningar, samt sätta upp
rätt nivå på krav och lösningar för att lyckas med projekt
• God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
• Relevant akademisk utbildning inom IT som civilingenjör, master eller motsvarande

Personliga egenskaper
Som person är du pragmatisk och resultatfokuserad med en vilja att nå bra IT-lösningar och resultat för oss på lång sikt. För att kunna göra detta bedömer vi att du bör vara strukturerad, drivande och proaktiv med förmåga att ständigt hitta bra lösningar, samt mycket intresserad av just de tekniska och funktionella lösningarna. Du rör dig med lätthet mellan teknik och verksamhet, samt att arbeta med medarbetare på olika nivåer och olika teknisk kunskapsnivå.
Du är analytisk samtidigt som du har god förmåga att föreslå och förankra lösningar, samt dokumentera och presentera den på ett sätt som skapar förtroende och förståelse.

Startdatum: ASAP

Längd: tom juni 2022 med option på förlängning.

Plats: Stockholm

Arbetstid: 40 h/vecka

Möjlighet till förlängning:  JA

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT AB
Bild #1 - Wise IT AB
Bild #2 - Wise IT AB
Bild #3 - Wise IT AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022