Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - Projektledare CMS

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund  söker vi en Senior Projektledare med erfarenhet inom CMS.

Uppdragsbeskrivning:

Vi har idag en hemsida byggd i Contentful som ligger i en struktur tillsammans med
övriga bolag inom koncernen. CMS:et ägs av koncernen och alla önskemål om utveckling tas på koncernnivå. Denna lösning fungerar inte optimalt för Sverigekontoret då vi vill kunna utveckla vår hemsida i den takt våra kunder och vår organisation efterfrågar det. Hemsidan har tidigare i år byggts om till komponentbaserad, vilket gjort det friare för respektive land att administrera sina egna sidor, men har också inneburit en mer komplex administration som kräver erfarenhet och förståelse för html-kodning.

Det finns därför ett behov av att utvärdera och förbättra hemsidan för Sveriges räkning.
Uppdraget syftar till att tillse att vi har en välfungerande extern webb som motsvarar
de krav vi, dess kunder och andra intressenter har på en extern hemsida, både när
det gäller struktur, innehåll och språk.

För oss är det viktigt att webben bidrar till att uppfylla våra verksamhetsmål och vår
långsiktiga strategi att ”vara en digital ledare inom vår bransch”.

Hypotesen är att vi bör välja en standardprodukt, komponentbaserad och skalbar samt en decentral modell som ger större lokal flexibilitet än vad som är fallet idag.

Webben ska vara sökordsoptimerad och vår kommunikationsavdelning ska kunna
sökordsoptimera sidan löpande. Vi ska även kunna välja vilka sidor som inte ska indexeras.

Våra dotterbolag ska kunna komma in i vår struktur och administreras av oss.
Vi behöver en arkitektur som hjälper oss att förbättra vår marknadsföring och
konverteringsfrekvens, vara anpassad för våra intressenter och våra undervarumärken.
Vi ska kunna jobba med webbstatistik. Vi ska själva kunna sätta upp spårning för att kunna göra en konverteringsutvärdering som bygger på analys av data för att förstå våra besökare – var de kommer vidare och var de försvinner.
Det måste finnas ökad kontroll hos oss som redaktörer och marknadsförare att kunna styra hur innehållet på sidan ska se ut.

Vi måste kunna skapa personliga upplevelser för besökarna, alltså anpassa designen på
landningssidor så att dessa matchar våra annonser och våra varumärkens behov.

Projektet innefattar:

 • Kravställning/kravinsamling från verksamheten men också från kunder och andra intressenter.
  • Nulägeskartläggning av befintlig webb
  • GAP-analys mellan nuläge och önskat läge (inklusive bedömning om vi kan anpassa befintlig
  lösning för att möta kraven?)
  • Om befintlig lösning inte håller måttet:
  o Förstudie
  o Marknadsscanning
  o Förslag på ny lösning
  • Utveckling och implementering av ny lösning

Kravprofil:

 • Konsulten vi söker bör ha erfarenhet från flera liknande projekt och minst 10 års erfarenhet av arbete i liknande roller.
 • Tidigare erfarenhet av CMS och Content management är ett krav.
 • Tidigare erfarenhet av projektledning inom IT är ett krav.
 • Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav


  Startdatum: Så snart som möjligt (dock ej senare än 15 dec)

  Längd: 6 månader

  Plats: Stockholm

  Arbetstid: 40 h/vecka

  Möjlighet till förlängning: JA, 3-6 månader

  Språk: Svenska

   

  Vänligen ansök direkt via vårt system med:

  - Ditt uppdaterade CV

  - Timpris (inkl. omkostnader)

  - Tillgänglighetsdatum

  - En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


  Bild #0 - Wise IT
  Bild #1 - Wise IT
  Bild #2 - Wise IT
  Bild #3 - Wise IT

  Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
  © 2014-2022