company coverphoto

IT-arkitekt Kronofogden – Sundbyberg

Kronofogdemyndigheten - Stockholm - Full time

This job is not active and cannot be applied to. Do you want us to let you know if anything similar becomes available?

Yes, I accept Uptrails Terms of Service and Privacy Policy
How it works icon

Easy & smooth

Apply to multiple jobs using the same platform.

How it works icon

100% transparency

Compare your skills and experience to other applicants.

IT-Arkitekt

Vill du arbeta inom en verksamhet som bidrar till samhällsnytta? Vill du vara med och utveckla Kronofogdens IT-avdelning? Vill du ha möjlighet att kombinera familjeliv/fritid med arbetsliv? Bra, läs vidare.

Kronofogden är i full färd med en modernisering där applikationer i stordatorn ersätts med nya moderna lösningar. I fokus finns bland annat internetteknik, informationscentrisk syn, händelsedriven arkitektur (EDA) och moderna e-tjänster.

Arkitekturen är indelad i fyra skikt: verksamhet, information, applikation och teknik. Vi söker nu två stycken applikations- och teknikarkitekter för anställning och med placering i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter

En områdesarkitekt ansvarar ofta för flera områden och aktuella områden är:

  • Verksamhetsanalys, Automation, Kundservice, Juridik, Ekonomi, Personal, Ledning och styrning
  • Integration och Säkerhet

En viktig uppgift för områdesarkitekten, som är en del av Kronofogdens övergripande arkitekturstyrning, är att delta i att ta fram målbilden och driva arkitekturen mot den, samt att identifiera och kommunicera med intressenter till området oavsett de är givna eller inte. Områdesarkitekten är en viktig spelare i utvecklingsinitiativ och stöttar utvecklingsprojekt med bland annat kravhantering, lösningsförslag och prioriteringar.

Dagens applikationsområden är till stor del knutna mot verksamheten så som Verkställighet, Summarisk process, Skuldsanering och Tillsyn i konkurs. Teknikområdena är mer bundna mot IT-förmågor så som Integration, Säkerhet, Infrastruktur och Informations- och stödtjänster.

Vi arbetar med en modern miljö bestående av Java EE på Red Hat och DotNet på Windows Server. Termer/akronymer så som: UML, BPML, Webservice, REST, XML, RMI, WLS/JBoss, Angular, PKI, AD, Kerberos, RPA, AI etc är bekanta för dig.

Du kommer att få befogenheter och ta ansvar för:

­ att området stödjer realiseringen av verksamhetens syfte, mål, visioner och strategier

­ att det finns ett långsiktigt perspektiv på området i sin helhet

­ att det finns arkitekturprinciper och -anvisningar för området

­ att det finns livscykler för objekt inom området

­ att det finns underlag för förändringsbeslut som rör området

­ kvaliteten och den fortlöpande kontrollen av området

­ att informera om Arkitekturstyrningsfunktionen samt områdets arkitektur

­ att delta i att ta fram arkitektoniska målbilder

­ expertstöd till förvaltning, utveckling och chefsarkitekt vid utveckling av nya tjänster/lösningar

­ extern omvärldsbevakning med syfte att upprätthålla rätt kompetens inom området och ge Kronofogden rätt arkitektur i tiden

Job perk: Arbete i team

Arbete i team

Job perk: Duktiga och roliga kollegor

Duktiga och roliga kollegor

Job perk: Eget ansvar

Eget ansvar

Job perk: Hackathon

Hackathon

Job perk: Samhällsansvar

Samhällsansvar

Job perk: Ny teknik

Ny teknik

Kronofogden

Ett jobb som räknas- för andra och för dig! På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

Expand section
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto