company coverphoto

Borrarbetare till Skanska Grundläggning

Skanska Grundläggning - Göteborg - Full time

This job is not active and cannot be applied to. Do you want us to let you know if anything similar becomes available?

Yes, I accept Uptrails Terms of Service and Privacy Policy
How it works icon

Easy & smooth

Apply to multiple jobs using the same platform.

How it works icon

100% transparency

Compare your skills and experience to other applicants.

Om denna position

Om Skanska Grundläggning

Vi på Grundläggning är en specialenhet inom verksamhetsgren Väg och Anläggning och är Skanskas experter på komplicerade och komplexa grundläggningsprojekt. Genom åren har vi lagt grunder till allt från kilometerlånga broar som binder ihop nationer, till moderna hus där människor kan leva gott. Vi har byggt hamnar där fartyg kan lossa sin last och stabiliserat kajer så att nya stadsdelar kan växa fram. 

Gillar du stora maskiner och komplicerade projekt?

Vi har en stor maskinpark bestående av pålkranar, borriggar, spontmaskiner och hjälpgrävare. Vi investerar löpande i nya maskiner för att möta nya tekniker och komplicerade projekt. 

Är du rätt person för uppdraget? 

Hos oss är teamwork, säkra arbetssätt, maskinkunnighet och ett intresse för geotekniska frågor viktiga. Just nu söker vi dig med borr- och/eller grävmaskinsvana som kan tänka dig att utvecklas inom grundläggningsdisciplinen borrning. Du kan ta sikte på att bli borrmaskinist i framtiden men börjar med att manövrera en av våra laddgrävare. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, engagemang, maskinkunnande och din vilja att lära. 

Hos oss får du:

-Härliga kollegor och driven laganda

-Arbetsplatser med stort säkerhetsfokus

-Arbeta med och kring stora maskiner

-Bli en del av komplexa grundläggningsprojekt

-Arbeta i en stor geografi 

Låter det intressant? Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt!


Job perk: Aktieprogram

Aktieprogram

Job perk: Duktiga och roliga kollegor

Duktiga och roliga kollegor

Job perk: Intressanta projekt

Intressanta projekt

Job perk: Tjänstepension

Tjänstepension

Om oss

Grundläggning är en specialenhet inom verksamhetsgren Väg och Anläggning och är Skanskas experter på komplicerade och komplexa grundläggningsprojekt. Genom åren har vi lagt grunder till allt från kilometerlånga broar som binder ihop nationer, till moderna hus där människor kan leva gott. Vi har byggt hamnar där fartyg kan lossa sin last och stabiliserat kajer så att nya stadsdelar kan växa fram.


company coverphoto
company coverphoto