company coverphoto

Head of global hosting and network

Swedish Match - Stockholm - Full time

This job is not active and cannot be applied to. Do you want us to let you know if anything similar becomes available?

Yes, I accept Uptrails Terms of Service and Privacy Policy
How it works icon

Easy & smooth

Apply to multiple jobs using the same platform.

How it works icon

100% transparency

Compare your skills and experience to other applicants.

Du leder arbetet utifrån ett internationellt sammanhang

En internationell utmaning i ett framgångsrikt bolag där du som ledare driver strategi och utveckling utifrån en global framgångsrik gruppering inom hosting och nätverk- låter det som du?

I rollen som head of global hosting and networking leder du ett team av specialister, där du tillsammans med din närmaste chefskollega i USA driver dessa sakområden inkluderat storage och databaser. Swedish Match är på en resa mot ökad intern effektivitet, automatisering och moln-miljöer för att skapa ökad produktivitet och kreativitet i arbete för alla - här kan du vara med och påverka i en varm kultur som värderar innovation och kvalitet!

Förändringsledare med ansvar för teknikplattformar och tjänsteutbud

Din vardag

Som Head of global hosting and networking leder du arbetet för 8 medarbetare, där du - utifrån en IT strategi – driver tillförlitlighet och kostnadseffektivitet kopplat till de tjänster inom storage, hosting, databaser och nätverk som grupperingen bidrar med till bolaget. Du agerar förändringsledare i bolagets ansats att kontinuerligt optimera moderna tillvägagångssätt. Du är ytterst ansvarig för att en portfölj av teknikplattformar där du tillsammans med andra team ser över hur de på bästa sätt kan utvecklas framöver.

I din roll bidrar du med en tydlighet och struktur i förhållande till en riktning framåt, där du likaså stödjer medarbetarna i deras leverans och frågeställningar som manar till ökad automatisering kopplat till affärsmål. Som chef för grupperingen kommer du att se över tjänsteutbud på sikt och i detta arbete interagerar du med partners och leverantörer utifrån ett relationsbaserat anslag. I ledningsgruppen utvecklar ni avdelningen som helhet tillsammans, där du och 4 andra grupperingar rapporterar till Head of DevOps. Grupperingen är utspridd globalt, där din närmaste chefskollega sitter i USA.

Vem är du?

Du har erfarenhet som ledare, i en formell linjechefsroll alternativt tidigare som projektledare eller teamchef om minst 5 år, där din totala yrkeserfarenhet överstiger 10 år. Du har en förståelse för hosting, storage, nätverk och databaser då du agerar bollplank för dina medarbetare inom specifika sakområden. I tidigare roller har du kunnat visat på en förmåga att planera och organisera arbetet för andra samt coacha för vidare utveckling. Din ansats gällande IT rör moderna arbetssätt och du har med fördel arbetat i en organisation som har engelska som koncernspråk. Som person är du resultatorienterad och driven med en strävan att få saker gjorda utefter en affärsmässighet. Team work är viktigt för dig, liksom värdet i att skapa engagemang mot nuvarande och framtida mål.

Din bakgrund inkluderar en akademisk utbildning inom IT, som ingenjör, företagsekonomi eller liknande alternativt att du har en motsvarande arbetslivserfarenhet.

VILL DU VETA MER?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult på kristin.burrescia@sigma.se alternativt 070-247 20 01. Välkommen med din ansökan på www.sigmarecruit.se/jobb. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.

Job perk:  Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter

Job perk: Centralt kontor

Centralt kontor

Job perk: Duktiga och roliga kollegor

Duktiga och roliga kollegor

Job perk: Ny teknik

Ny teknik

Job perk: Eget ansvar

Eget ansvar

Om Swedish Match

Swedish Match är en internationellt framgångsrik koncern med produkter främst inom områdena snus & moist snuff, övriga tobaksprodukter (cigarrer & tuggtobak) och tändprodukter. Swedish Match har varit en viktig del av svensk industri och handel sedan 1900-talets början och på kapitalmarknaden är Swedish Match ett starkt och välpositionerat finansiellt varumärke. Swedish Match är en attraktiv arbetsgivare som månar om sina anställda. På de fina kontoren i Göteborg och Kungälv arbetar du i en global miljö med stora möjligheter till utveckling. Du erbjuds balans mellan arbete och fritid, bra förmåner och en arbetsgivare som är ansvarsfull gällande bland annat jämställdhet och en hållbar värld.

Expand section
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto