•  

Ledare- Digital arbetsplats

Samhall AB

- Örebro - Heltid 3 days left!
  • Duktiga och roliga kollegor
  • Eget ansvar
  • Fast lön
  • Kollektivavtal
  • Samhällsansvar
  • Sex veckors semester
En unik resa på ny digital plattform

Vill du vara med på resan att skapa världens bästa digitala arbetsplats på Samhall?

Som ansvarig för att driva den digitala arbetsplatsen kommer du att vara med och bygga en effektiv och verksamhetsorienterad organisation vilket inkluderar att utveckla både förmåga och förståelse inom den förändringsresa som nu är pågående. Arbetet bedrivs från IT och där kommer du att, i samklang med andra kollegor, skapa en optimal arbetsmiljö som innehar innovation, kvalitet och effektivitet utifrån en ansats om digitalt pionjärskap i branschen där kärnuppdraget är i fokus.

Sveriges viktigaste företag digitaliserar- var med på en unik resa där alla inkluderas!

Om Samhall

Samhall är Sveriges viktigaste serviceleverantör. Vi erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, handel och omsorg. Vi är rikstäckande med drygt 25 000 anställda på cirka 600 orter och omsätter över åtta miljarder kronor per år. Genom våra kunduppdrag utvecklar vi personer med funktionsnedsättning och vi lyckas så bra för att vi är bäst på att matcha rätt person till rätt arbete. Det ger en kombination av kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta som inget annat företag kan leverera.

“Tillgänglig och tillförlitlig digitala Information som tillhandahålls genom effektiva IT-lösningar ser jag som möjliggörare för att förbättra vardagen för våra medarbetare”
Pär Rasmussen, CIO
Du driver arbetet med den digitala identiteten för bolaget och dess medarbetare

DIN VARDAG

Som ansvarig för den digitala arbetsplatsen inom IT arbetar du för att bygga en effektiv och verksamhetsorienterad organisation. I din roll är du ansvarig för att utveckla en förmåga och en förståelse för den digitala arbetsplatsen samt att driva förändringar för arbetsplatstjänster.

Initialt kommer du att kartlägga befintliga och nya initiativ för grupperingen kopplat till lagd IT strategi. Utifrån detta kommer du sedan att exekvera ansatsen utifrån önskvärd ambitionsnivå vilket inbegriper att du sätter nya arbetssätt och tar fram lösningar och tjänster såsom nya verktyg och nya stödsystem för att supportera resan framåt. Du kommer vara kravställande och sourca samt utvärdera både gamla och nya leverantörer och samarbetspartners i arbetet- allt för att säkerställa optimal funktionalitet. Vid utbyte av system agerar du projektledare för att trygga kvalitet och genomförande kopplat till externa resurser. Dina arbetsuppgifter kommer att röra den digitala identiteten på både bolags- och individnivå.

VEM ÄR DU?

Du är en ledare med erfarenhet av arbetsplatstjänster, både on-prem och molnlösningar, med en övergripande teknisk förståelse. Du har tidigare varit kravställande mot externa parter och du har en vana av att prata med verksamheten kring deras behov. I tidigare roller har du drivit dialog kring både begränsningar och möjligheter med olika lösningar som rör en digital arbetsplats. Din ansats rör ett holistiskt perspektiv, där du ser och kan beskriva verksamhetsnytta kopplat till teknik och funktion utifrån en kostnadsbild. I din omvärldsbevakning och relation till både interna och externa intressenter är du affärsmässig och uppmärksam och kan omfamna en värderingsgrund som rör nyfikenhet och engagemang.

VILL DU VETA MER?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristin Burrescia på mobilnummer 070-247 20 01 eller på kristin.burrescia@sigma.se.

Fackliga representanter:

Siewerth Ahlm, Unionen 013-37 33 26

Asim Zilic, SACO 021-83 18 20

Tommy Salomonsson, Ledarna 013-37 33 53

Välkommen att visa intresse!